Jongerenontmoetingsplek Kjoep is in de eerste maanden goed bevallen in de wijk. Op 12 december was er een evaluatieavond in het schoolgebouw van de Sint Jan Baptist. Daar bleek dat alle betrokkenen positief zijn over de Kjoep.

Er zijn geen meldingen binnen gekomen van overlast. De jongeren spreken elkaar aan op het maken van rotzooi, waardoor de Kjoep er verzorgd bij staat. Sinds de temperatuur buiten gedaald is, is het in de Kjoep overigens wat stiller. Bij de evaluatie waren leden van de werkgroep, de wijkmanager, de wijkagent, de jeugdboa’s, het wijkpreventieteam, enkele jongeren en een omwonende aanwezig. Uit het gesprek is geconcludeerd dat de plaatsing van de Kjoep goed is voorbereid en dat met de wensen en behoeften van alle betrokkenen goed rekening is gehouden. Uiteraard wordt de Kjoep nog steeds goed in de gaten gehouden, zodat de ervaringen ook positief blijven in de toekomst. Volgend jaar na de zomer, als de Kjoep een jaar staat, wordt een nieuw evaluatiemoment ingepland.

De Kjoep wordt vanaf maandag 19 december tijdelijk weggehaald. Dit om beschadigingen door vuurwerk te voorkomen. Halverwege januari wordt de Kjoep weer teruggeplaatst op zijn plek aan de Schoolstraat.