De gemeente Kerkrade vindt duurzaamheid heel belangrijk. Daarom worden er vele projecten uitgevoerd onder de naam: ‘Duurzaam Kerkrade’. Hier is de gemeente al enkele jaren mee bezig. Neem voorbeelden als het zonnepanelenproject Parkstad, duurzaamheidswagen d’r Greeny, duurzaamheidslessen op scholen en filmavonden voor bewoners in Columbus Earth Center. In totaal werkt de gemeente met allerlei partners aan zo’n 30 projecten. Samen met de andere Parkstad Limburggemeenten heeft Kerkrade zich tot doel gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn.

weg met bus

Binnen het thema van duurzaamheid wil de gemeente u in drie artikelen iets vertellen over zogenaamde duurzame mobiliteit. Dat klinkt mooi, maar wat betekent het nu eigenlijk? Daar gaan we in artikel 1 op in. Tevens vertellen we u iets over klimaatverandering. In artikel 2 staan fossiele brandstoffen en meer gebruik maken van de fiets centraal. In het derde en laatste artikel wordt ingegaan op zuinig rijden en de aanvraag voor een laadpaal.  

Artikel 1

Wat is duurzame mobiliteit?

Mobiliteit is de manier hoe wij ons verplaatsen van A naar B. Dat kunnen we met de auto doen, maar ook met de trein, vrachtwagen, bus etc. Doen we het duurzaam, dan is de fiets of te voet natuurlijk het beste! Maar het openbaar vervoer is ook al beter voor het milieu. De auto, vrachtauto, het vliegtuig etc. geeft meer uitstoot van schadelijke gassen. Twee voorbeelden van duurzame mobiliteit in Kerkrade zijn het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto’s en het adviseren van bedrijven.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en meetbaar. Verwacht wordt dat de trend van temperatuurstijging voorlopig zal doorzetten. Wereldwijd verwacht men onder andere dat de zeespiegel zal stijgen, er meer bosbranden zijn en de volksgezondheid wordt bedreigd door zoetwatertekort en veranderingen in de voedselproductie.

In Nederland nemen extreme weersomstandigheden toe. Drogere zomers bijvoorbeeld, hebben tot gevolg dat de waterstand in de Maas gaat dalen waardoor problemen ontstaan voor de binnenvaart, de natuur en voor de inname van drinkwater uit de Maas. Waterschap Limburg moet hierdoor extra maatregelen nemen waardoor de Limburgse huishoudens meer waterschapsbelasting gaan betalen.

Mobiliteit is in Nederland gemiddeld verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale uitstoot van CO2-emissie in een jaar. Vooral auto en vrachtwagen dragen hieraan bij, maar ook het vliegverkeer. Als we de totale uitstoot willen terugdringen, moet - naast energiebesparing in woningen en bij de industrie - ook naar de manier waarop we ons verplaatsen gekeken worden.

Artikel 2

Stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen

De manier waarop we ons op dit moment grotendeels verplaatsen, zorgt voor uitputting van de wereldwijde voorraden van fossiele brandstoffen. De verbranding van deze brandstoffen draagt bij aan de klimaatverandering. Daarnaast veroorzaakt dit luchtvervuiling, met milieu- en gezondheidsschade tot gevolg.

Hoe kan het anders?

De manier waarop we ons verplaatsen, heeft invloed op het milieu. Het doet er toe of we met de auto, motor, het openbaar vervoer of de fiets reizen. Per situatie en moment verschilt de milieubelasting van het vervoermiddel. Het hangt onder meer af van het tijdstip waarop u reist, het type auto of het soort openbaar vervoer. Ook het aantal personen waarmee gereisd wordt, is van invloed. Elektrisch aangedreven vervoer (elektrische auto) is een schonere keuze dan vervoermiddelen met een verbrandingsmotor (gewone motor). Lopen, fietsen en reizen per (elektrisch aangedreven) trein zijn dan ook het minst milieubelastend.

Indien u vaker de fiets neemt, kost dit geen brandstof, komen geen schadelijke stoffen in het milieu en geeft dit een voldaan gevoel omdat men op dat moment niet bijdraagt aan de klimaatproblematiek en uitputting van fossiel brandstoffen. Door meer beweging op de fiets wordt bovendien de conditie verbeterd en blijven de spieren getraind. Fietsen is dan ook de beste manier om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en tevens de gezondheid te bevorderen.

Artikel 3

Autorijden slecht voor het milieu

Autorijden veroorzaakt CO2 uitstoot in de lucht door verbranding van benzine en diesel, dat bijdraagt aan de klimaatverandering. Daarnaast zorgt de auto voor schade aan onze gezondheid en de natuur door uitstoot van luchtvervuilende stoffen. De elektrische auto vormt hierop een uitzondering.

Geld en milieu sparen met de rechter voet

Met enkele kleine aanpassingen in de rijstijl kunt u zelf zuinig rijden. Dit spaart brandstof (tot 10%) en dus het milieu! Dit wordt ook wel ‘Het Nieuwe Rijden’ of ‘Economisch Rijden’ genoemd.

De tips (TNO, 2009):

  • Schakelen: Schakel afhankelijk van de belading zo snel als mogelijk naar een hogere versnelling. Bij een benzinemotor kan dit al bij 2000-2500 toeren. Bij dieselmotoren zelfs bij nog lagere toerentallen.
  • 80 in de 5! Bij het rijden in de hoogste versnelling is de auto zuiniger.
  • Kijk vooruit: Laat tijdig het gas los en laat de auto in de versnelling uitrollen als dat kan.
  • Motor af: Zet bij korte stops, zoals een spooroverweg, de motor af.
  • Accessoires: Maak, indien mogelijk, gebruik van de cruise-control en boordcomputer.
  • Energieverbruikers: Verbruikers als de airconditioning en de achterruitverwarming zorgen voor een hoger brandstofgebruik.
  • Bandenspanning: Controleer maandelijks de banden aan de hand van de voorgeschreven bandenspanning. Een te lage spanning veroorzaakt meer weerstand en dus een hoger brandstofverbruik.
  • Auto kopen: Let bij aanschaf van een andere auto op het energielabel van de auto (A t/m G). Auto’s met energielabel A zijn het zuinigst.

Aanvraag voor plaatsen laadpaal

Indien inwoners of bedrijven geen eigen terrein hebben voor het laden van de elektrische auto kan men momenteel een aanvraag indienen voor het plaatsen van een laadpaal in de buurt. Alle laadpalen worden voorzien van 100% windenergie uit windparken in Nederland. Gebruikers kunnen na plaatsing met een pasje hun elektrische auto opladen tegen een gunstig tarief.

Een openbaar oplaadpunt kan aangevraagd worden via: https://www.nuon.nl/producten/elektrisch-rijden/formulieren/aanvraag-publieke-laadpaal-brabant-en-limburg/(externe link)