De jeugd heeft de toekomst! Daarom hecht de gemeente Kerkrade enorm veel belang aan de mening en visie van jongeren. Met het oprichten van de Jongerenadviesraad ( november 2020) en de Kinderraad Kerkrade ( april 2021) geeft de gemeente jongeren daadwerkelijk een stem door hen te laten meedenken bij de vorming van haar beleid. 

Zowel de Jongenadviesraad als de Kinderraad Kerkrade zijn er voor jongeren, maar worden dus ook bestuurd door jongeren. Hierdoor hebben zij invloed op hun eigen geluid. 
Beide raden hebben als kerntaak om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die zowel door de gemeente als ook door hen zelf worden aangedragen.

De jongeren zijn als het ware onze ‘oren en ogen’ binnen de verschillende wijken van Kerkrade. Immers zij zitten op school, wonen en leven in de wijken, en weten dus als geen ander wat er leeft en speelt in de gemeente. Wat zij fijn en goed geregeld vinden in onze gemeente, maar ook waar zaken verbeterd zouden kunnen worden. 
 
Wethouder Jo Schlangen ( Jeugd en Onderwijs): “We willen de jeugd graag laten meepraten, meedenken en samen tot een beslissing komen. Dat is immers de basis voor democratie.”

Burgemeester Dassen vult hierop aan: “Wie kan ons beter adviseren over de wensen, behoeftes en knelpunten waar jongeren tegenaan lopen binnen onze gemeente, dan deze jongeren zelf? 
Jongeren kijken vaak met een verfrissende en andere blik tegen bepaalde zaken aan. Dit jeugdig perspectief helpt ons als gemeente zeker in het bepalen van ons beleid en om ervoor te zorgen dat het voor iedereen fijn wonen is in Kerkrade.  In de afgelopen maanden heb ik al met veel plezier mogen samenwerken met onze kinderburgemeester Hidde Sieler, die als voorzitter de Kinderraad vertegenwoordigt. Wij staan in nauw contact met beide raden.”

Kinderraad Kerkrade

De kinderraad vertegenwoordigt jongeren tot 12 jaar in de gemeente Kerkrade. Ze bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit groep 7 van alle basisscholen van onderwijsstichting MOVARE in Kerkrade en van buitenschoolse Kinderopvang Parkstad (KOP). Leden nemen steeds voor 2 jaar plaats in de raad.

Jens Hanssen (lid Kinderraad): “Ik ben blij dat ik in de Kinderraad zit zodat ik dingen kan aangeven die volwassenen misschien helemaal niet opmerken.”
Juist daarom is jongerenparticipatie zo belangrijk. Redeneren en oplossingen zoeken vanuit de beleving van de jeugd. 

De Kinderraad heeft zelf een lijst met 15-tal onderwerpen samengesteld, waarvan zij aangeven deze belangrijk te vinden en er graag verder mee aan de slag gaan. Hierbij gaat het over onderwerpen zoals armoede en verkeersveiligheid rondom de school, maar ook het toekomstig Martin Buber College en de (on)veiligheid van het internet zijn onderwerp van gesprek.

Jongerenadviesraad

De Jongerenadviesraad vertegenwoordigt jongeren tussen de 12 en 26 jaar in Kerkrade.
Zij heeft drie aandachtsgebieden, namelijk armoede en schulden, VIE en jonge mantelzorgers. 
Dit wil echter niet zeggen dat zij geen andere onderwerpen bespreken die door hen belangrijk worden gevonden. 

Noa Heutz (lid Jongerenadviesraad): 
“Ik vind dat jongeren hun ideeën en creativiteit moeten uiten omdat jongeren vaak een compleet ander beeld/visie hebben dan andere leeftijdsgroepen. Om dit doel te behalen is de jongerenadviesraad een perfect uitgangspunt.”

Bij het uitbrengen van adviezen worden zowel de Jongerenadviesraad als de Kinderraad Kerkrade ondersteund en begeleid door enkele ambtenaren, die al hun bevindingen verwerken in een nota richting het college en de gemeenteraad. 

Jeugdparticipatie

De gemeente Kerkrade voert samen met vijf andere gemeenten uit Nederland (o.a. Groningen, Urk en Etten-Leur) een pilot uit, waarin we van elkaar leren hoe we jongerenparticipatie het beste tot zijn recht laten komen. Dit jaar zullen een paar leden van Jongerenadviesraad en de Kinderraad zich in het stadsjournaal voorstellen en vertellen wat hen zoal bezighoudt.

Kinderraad gemeente Kerkrade