Steeds meer scholen in Kerkrade en de regio Zuid-Limburg zijn een Gezonde School. Maandag 28 augustus onthulde OBS De Schatkist het 100ste Gezonde School-vignet in Zuid-Limburg. De Schatkist kreeg het vignet voor het onderdeel welbevinden. Daarmee bewijst deze school dat er structureel aandacht is voor het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers. Ook BS Steltloper ontving een vignet voor het thema voeding. De Blokkenberg verlengde onlangs het vignet voor het thema welbevinden.

Zes Gezonde Scholen in Kerkrade

Gezonde School De Schatkist

In Kerkrade zijn nu zes scholen in het primair en voortgezet onderwijs een Gezonde School. Naast De Schatkist heeft ook Steltloper onlangs het vignet Gezonde School ontvangen voor het thema voeding. Daarnaast heeft De Blokkenberg het themacertificaat welbevinden verlengd. Daarmee blijft de school een Gezonde School. Jo Schlangen, wethouder Onderwijs van de gemeente Kerkrade, en Sacha Verjans, Gezonde School-adviseur van GGD Zuid Limburg, bezochten deze drie scholen om ze te feliciteren. “Als gemeente investeren we in een gezonde jeugd. We willen dat kinderen een goede basis hebben voor een gezonde toekomst. Wij zijn dan ook blij dat deze scholen in Kerkrade zich inzetten voor de leefstijl van hun leerlingen”, aldus Jo Schlangen.

Aan de slag

Alle scholen in Kerkrade kunnen gebruikmaken van de ondersteuning door de GGD. Sacha Verjans: “Als Gezonde School-adviseur ondersteun ik scholen bij de uitvoer van de Gezonde School-aanpak. We brengen eerst in kaart wat er al gebeurt en kijken vervolgens welke stappen er gezet kunnen worden om een gezonde leefstijl uiteindelijk vanzelfsprekend te laten zijn op school. Het advies is om klein te beginnen: elke kleine stap die gezet wordt, brengt al een positieve verandering teweeg.”

De Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak helpt scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs om continu aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl op school. Stap voor stap gaat de school aan de slag met één of meerdere thema’s, waaronder voeding, bewegen en welbevinden. Daarmee kan een school het vignet Gezonde School behalen. Met dit kwaliteitskeurmerk laat de school zien dat een gezonde leefstijl centraal staat. Een vignet is drie jaar geldig, daarna moeten de werkwijze en het beleid opnieuw beschreven worden.

Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst gaat nog een stap verder dan de Gezonde School. Een Gezonde Basisschool van de Toekomst is een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven. Kinderen krijgen een dagritme aangeboden met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding. Basisscholen De Schatkist en Steltloper zijn sinds voorjaar 2022 een Gezonde Basisschool van de Toekomst.