In sommige situaties lopen tijdens deze coronacrisis de spanningen thuis op. Het is belangrijk dat wij in tijden van nood naar elkaar omkijken. Laten wij met ons allen een veilig ‘samen thuis’ maken. Met name voor de kinderen in een kwetsbare situatie, juist in deze tijd!

Wie kan ik bellen als het thuis escaleert?

Indien de situatie dusdanig escaleert dat noodopvang als hierboven niet (meer) mogelijk is dan kan de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg worden ingeschakeld met mogelijk een crisisopname tot gevolg. Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg is 24/7 uur bereikbaar en beschikbaar via telefoonnummer: 043-6045777.

Wat kan ik doen bij een vermoeden van huiselijk geweld?

In deze periode van ‘verplicht afstand houden’ en ‘thuisquarantaine’ vanwege het Coronavirus, is het goed om extra aandacht te hebben voor huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige thuissituaties. 

Nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen de hele dag samen thuis zijn, kunnen spanningen eerder oplopen. Juist kwetsbare gezinnen kunnen in deze tijd sneller aan hun grenzen zitten, met alle risico’s die daarbij horen. Laten we er samen voor zorgen dat thuis een veilige plek is voor iedereen.

Dus als je vermoedens hebt, ruzies hoort/ zelf meemaakt of de situatie niet vertrouwt, kijk dan voor meer informatie op de website 'Ik vermoed huiselijk geweld' (externe link)of bel rechtstreeks naar Veilig Thuis (telefoonnummer 0800-2000).

Kinderen kunnen voor hulp en advies de Kindertelefoon bellen (telefoonnummer 0800-0432).

Voor kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie zijn er momenteel opvangvoorzieningen,  net als voor kinderen met ouders in vitale beroepen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met medewerkers van team jeugd via de gemeente, telefoonnummer 14 045.

Verder is ook het Centrum Seksueel Geweld Limburg dag en nacht bereikbaar (telefoonnummer 0800-0188). De experts regelen voor slachtoffers van seksueel geweld in één keer alles wat nodig is.