De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Verenigingen en andere aanbieders annuleren lessen, repetities, concerten optredens en andere bijeenkomsten.

Huis voor de Kunsten

De gevolgen van de coronacrisis zijn ingrijpend en daarom staat Het Huis voor de Kunsten als koepel voor de kunsten en het erfgoed in contact met diverse belanghebbenden. Dat zijn organisaties op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Het Huis voor de Kunsten neemt ook de rol van provinciale steunfunctie op zich. Voor meer informatie kunt u de website van het Huis voor de Kunsten(externe link) raadplegen.

KNMO

De KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) is samen met haar leden actief om daar waar mogelijk ondersteuning te geven aan het verenigingsleven. Meer informatie kunt u vinden op de site van de KNMO(externe link). Ook heeft het KNMO een speciaal corona-emailadres in het leven geroepen. Heeft u als muziekvereniging een coronagerelateerde vraag dan kunt u dus ook mailen naar corona@knmo.nl

Voor meer informatie rondom de coronamaatregelen verwijzen wij u naar de websites van KNMO(externe link) en Koornetwerk Nederland(externe link).

Oranjefonds

Bij het Oranjefonds kunnen verder aanvragen ingediend worden voor coronahulpprojecten. Meer informatie is verkrijgbaar op de webite van het Oranjefonds(externe link).