In januari zijn geen reguliere commissievergaderingen gepland, maar wel een tweetal openbare informatiebijeenkomsten. Als u zo’n openbare informatiebijeenkomst wilt bijwonen, is dat uiteraard mogelijk. De stukken, die bij de bijeenkomsten horen, kunt u ook online raadplegen via www.gemeenteraadkerkrade.nl. De informatiebijeenkomsten worden ook gestreamd en de livestream kunt u op diezelfde site volgen of later terugkijken. 

Openbare informatiebijeenkomst Preventie en Jeugd
Dinsdag 10 januari 2023; 19.00 uur in de raadszaal

Deze informatiebijeenkomst staat geheel in het teken van preventie en jeugd en zoomt in op de volgende onderwerpen:
-    Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Jeugd & Alcohol Kerkrade 2023-2024
-    Preventiebeleid Jeugdbeleid Kerkrade
-    Gezonde snacks/Gezonde kindomgeving

Openbare informatiebijeenkomst Omgevingswet
Woensdag 11 januari 2023; 19.00 uur in de raadszaal

Het onderwerp van deze informatiebijeenkomst is de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-    Algemene inhoud van de wet
-    De inwerkingtreding van de wet
-    Welke stappen zijn al gezet en welke stappen volgen nog?