Onder leiding van formateur Tim Weijers zijn Burgerbelangen Kerkrade, Ons
Kerkrade, PvdA Kerkrade en Ouderenpartij Kerkrade op basis van zeer
constructieve onderhandelingen gekomen tot een coalitieakkoord. VVD Kerkrade
onderschrijft de inhoud van dit akkoord en heeft dit medeondertekend waardoor
deze partij ook deel uitmaakt van de nieuwe coalitie.


Onder de noemer “Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend
Kerkrade!’’ gaan genoemde partijen in de komende bestuursperiode 2022-2026
samen aan de slag en zal de in de vorige bestuursperiode ingezette koers op
hoofdlijnen, maar wel met nieuwe accenten worden voortgezet.


De coalitie wil dat iedereen kan meedoen en niemand aan de kant staat. De
gemeente zal blijven opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze
lokale samenleving. Verder start de nieuwe coalitie een woonoffensief dat dient
te zorgen voor voldoende woningaanbod voor jong en oud, voor starters en
doorstromers. De coalitie zet voorts sterk in op een integraal ouderenbeleid en
het samen met jongeren verkennen van mogelijke verdere voorzieningen voor
jongeren. Ook zal nog meer dan voorheen worden ingezet op burgerparticipatie,
waarbij kansrijke burgerinitiatieven zullen worden gefaciliteerd.
We hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. De coalitie zal
maatregelen treffen om de overlast van deze verandering te voorkomen dan wel
zoveel mogelijk te beperken en zet in op verdere energietransitie.

Tevens is de coalitie van plan om het succesvolle concept van Flexiforum ook
toe te passen op het naastgelegen voormalige schoolgebouw Sancta Maria.
Het succesvolle gedachtegoed van het programma ‘Vie, leven in beweging’ wil
de coalitie ook verankeren in de wijken van de stad. In het beoogde project
‘Kaalheide bruist’ wil de coalitie in nauwe samenwerking met tal van sport- en
maatschappelijke organisaties vitaliteitsvoorzieningen en woningbouw realiseren,
op het terrein rondom het gemeentelijk sportpark.
Daarnaast zal de coalitie in de komende bestuursperiode de hondenbelasting
voor de 1e hond afschaffen.


Lees hier meer voor het volledige coalitieakkoord “Samen verder bouwen aan
een vitaal en uitdagend Kerkrade!”. Dit coalitieakkoord zal in de aanloop naar de
begrotingsbehandeling van november 2022 worden uitgewerkt in een collegeprogramma.


Collegesamenstelling en portefeuilleverdeling


De beoogde wethouders zijn Tim Weijers (Burgerbelangen Kerkrade) die tevens
locoburgemeester blijft, Jo Schlangen (Burgerbelangen Kerkrade), Alexander
Geers (Burgerbelangen Kerkrade), John Roland (Ons Kerkrade), René van
Drunen (PvdA Kerkrade) en Jo Paas (Ouderenpartij Kerkrade).
De portefeuilleverdeling is terug te vinden in het coalitieakkoord.
 

Voordracht
Op woensdag 25 mei 2022 zullen de beoogde wethouders door formateur Tim
Weijers voorgedragen worden aan de raad.

Ondertekening Coalitieakkoord 2022 - 2026
Op de foto de onderhandelaars van de coalitiepartijen. Staand van links naar rechts: Léon Souren (OPK), John Roland (OK), Huub Wiermans (Burgerbelangen), Alexander Geers (Burgerbelangen), Hans Bosch (PvdA), Wim de Groot (VVD). Zittend van links naar rechts: Jo Paas (OPK), Noud Krasovec (OK), Tim Weijers (Burgerbelangen), René van Drunen (PvdA), Roger Creusen (VVD).