De Cliëntenraad Werk & Inkomen Kerkrade is per donderdag 27 mei officieel gehuisvest in het Flexiforum in Kerkrade. De Cliëntenraad was voorheen zo’n acht jaar gevestigd aan de Hoofdstraat in het centrum van Kerkrade.

Voorzitter Henk Derix van de Cliëntenraad Werk & Inkomen: “We zijn blij met ons nieuwe onderkomen. We zitten in een mooi, klantvriendelijk gebouw dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Een ideale plek dus.”

De Cliëntenraad heeft een paar taken. Op de eerste plaats behartigt ze de belangen van mensen die een uitkering van de gemeente Kerkrade ontvangen. Henk Derix: “Zo ondersteunen we ook bij schuldhulpverlening. En bedenken we oplossingen hoe mensen uit de schulden kunnen geraken.” De Cliëntenraad heeft ook een bemiddelende rol als ouders gebruik willen maken van de Stichting Leergeld. Daarnaast geeft de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies over sociale zaken aan het gemeentebestuur van Kerkrade als ook aan de gemeenteraad.

Wethouder Wiermans onderstreept het belang van een goed functionerende Cliëntenraad in de gemeente. De nieuwe huisvesting in het Flexiforum draagt daar zeker aan bij, zegt hij. Huub Wiermans: “De cliëntenraad Werk & Inkomen is een zeer gewaardeerde partner van de gemeente Kerkrade in ons gezamenlijke streven om mensen in de bijstand perspectief te bieden op een betaalde baan , of als dat niet kan, een zinvolle maatschappelijke tijdsbesteding, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De cliëntenraad is een welkome aanvulling op de diversiteit van organisaties en functies in het Flexiforum”.

Gemiddeld per maand krijgt de Cliëntenraad tussen de 25 en 30 verzoeken om hulp. “We hebben genoeg te doen”, aldus voorzitter Henk Derix. “Ideaal zou zijn als we binnenkort zonder werk zouden zitten, want dat zou betekenen dat er in Kerkrade geen probleemgevallen meer zouden zijn. Maar dat is niet erg realistisch.” De Cliëntenraad bestaat uit circa 10 vrijwilligers. Mensen die gebruik willen maken van de Cliëntenraad kunnen dat doen op afspraak.

Bij de officiële opening van het nieuwe onderkomen knippen wethouder Huub Wiermans (rechts) en Henk Derix, voorzitter van de Cliëntenraad, een lint door.
De Cliëntenraad Werk & Inkomen Kerkrade is voortaan gevestigd in het Flexiforum. Bij de officiële opening van het nieuwe onderkomen knippen wethouder Huub Wiermans (rechts) en Henk Derix, voorzitter van de Cliëntenraad, een lint door.
Wethouder Huub Wiermans (links) overhandigt voorzitter Henk Derix van de Cliëntenraad Werk & Inkomen Kerkrade een cadeau ter gelegenheid van de officiële opening van haar nieuwe onderkomen in het Flexiforum. Op de achtergrond enkele bestuursleden van de Cliëntenraad.
Wethouder Huub Wiermans (links) overhandigt voorzitter Henk Derix van de Cliëntenraad Werk & Inkomen Kerkrade een cadeau ter gelegenheid van de officiële opening van haar nieuwe onderkomen in het Flexiforum. Op de achtergrond enkele bestuursleden van de Cliëntenraad.