Vanaf 23 augustus zal er cameratoezicht zijn in het Heilustpark in Kerkrade. Het betreft het gebied omringd door de Anemonenstraat, Aster, Geraniumstraat, Gladiolenstraat, Kampstraat, Lavendel, Lupinestraat, Lupinehof en Papaverplein. Dat heeft locoburgemeester Tim Weijers besloten.

Aanleiding

In het Heilustpark, ook wel bekend als Park West, hebben zich gedurende geruime tijd incidenten voorgedaan die de openbare orde verstoren en ernstige overlast veroorzaken. Het gaat om onder andere geweldplegingen, intimidatie, roekeloos rijgedrag, het afsteken van vuurwerk, en vandalisme, voornamelijk veroorzaakt door jongeren. Deze situatie brengt een gevoel van onrust en onveiligheid teweeg in de nabije omgeving. Naast de extra inspanningen van handhaving en politie, wordt cameratoezicht als een noodzakelijke maatregel beschouwd om de overlast aan te pakken. Het besluit tot de invoering van cameratoezicht is in nauw overleg genomen met zowel de politie als het openbaar ministerie.

Rol van het cameratoezicht

Door de cameraplaatsing wordt het voor de politie en handhaving mogelijk om de omgeving nauwlettend in de gaten te houden. Het toezicht heeft tevens een preventieve werking. De camera stelt de betrokken instanties in staat om snel te reageren op lopende incidenten en biedt ook de mogelijkheid om naderhand de gebeurtenissen te analyseren. “Het doel van het cameratoezicht is om de veiligheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen van het park kan genieten”, aldus locoburgemeester Weijers.

Zes maanden

Het cameratoezicht zal zes maanden duren. Na drie maanden wordt er een evaluatie gehouden tussen de politie, het openbaar ministerie en de gemeente om te bepalen of cameratoezicht nog steeds noodzakelijk is.

Privacy

Het gebruik van cameratoezicht wordt strikt gereguleerd door privacywetten en het instellen ervan is een bevoegdheid van de burgemeester. De camera zal uitsluitend de openbare ruimte in beeld brengen, zonder inzicht in privéwoningen, tuinen of bedrijfsruimtes. De politie beheert de opgenomen beelden en onnodige beelden zullen worden verwijderd.

Inwoners kunnen voor vragen of voor het melden van overlast contact opnemen met de afdeling handhaving van de gemeente Kerkrade via telefoonnummer 045-5676348 of e-mail handhaving@kerkrade.nl.

Bij het constateren of vermoeden van strafbare feiten, dient de politie ingeschakeld te worden via telefoonnummer 0900-8844 of in geval van spoed: 112.