De laatste jaren is er een toename in het aantal mensen dat de stap neemt om zonnepanelen op hun dak te leggen. Dat is een zeer goede ontwikkeling en wordt door de overheid actief gestimuleerd.

Steeds vaker krijgt de gemeente het verzoek om bomen te mogen kappen, dan wel drastisch te mogen snoeien om schaduwwerking te beperken om de aanleg van panelen mogelijk te maken. Veel lichtinval is nodig om zoveel mogelijk resultaat uit de zonnepanelen te krijgen.

De gemeente Kerkrade vindt de aanschaf van zonnepanelen belangrijk, maar hecht ook veel waarde aan de bomen in de stad. Er is besloten dat de wens om over te gaan op panelen of schaduwwerking te beperken geen reden mag zijn om gezonde bomen te kappen. Bij aanvragen zal de gemeente samen met de aanvrager bekijken of er andere mogelijkheden zijn en dus zoveel mogelijk proberen maatwerk te bieden. Is er geen andere oplossing mogelijk, zal de gemeente voorrang geven aan de groen- en bomenstructuur, die vast ligt in het Groenstructuurplan en het Bomenbeleidsplan.