Het is mogelijk om bij de gemeente bodeminformatie op te vragen. Dit is met name interessant voor bodemadviesbureaus. Voorafgaand aan een bodemonderzoek door een bodemadviesbureau wordt een historisch onderzoek uitgevoerd. De gemeente kan zelf een historisch onderzoek uitvoeren en een rapportage hiervan leveren. Dit laatste heeft de voorkeur als de gemeente in een later stadium de rapportage van het bodemonderzoek moet beoordelen. 

Makelaars en taxateurs kunnen bij de gemeente informatie opvragen over bodemonderzoek, ondergrondse tanks en milieuvergunningplichtige bedrijven op een locatie. Al deze informatie kan schriftelijk bij de gemeente worden aangevraagd. Hiervoor worden leges in rekening gebracht. 

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Kerkrade via het algemeen telefoonnummer 14-045 of per e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Bodeminformatie opvragen

Bodemonderzoek aanvragen