Een nieuwe mijlpaal voor het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide: na de vijftien grond gebonden woningen en de Feniks-3 proefwoningen, is het nu tijd voor de oplevering van de flat aan de Voorterstraat.

De komende weken krijgen steeds meer bewoners hun sleutel en kunnen ze aan de slag met verven, vloeren leggen en verhuizen. Een spannende tijd voor hen. Onder in het gebouw ligt het zogenaamde Superlokaal, dat naar verwachting in het voorjaar opengaat. Dit is een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de flat, maar zeker ook voor de buurt! We hopen dan ook zeker dat veel buurtbewoners een kijkje komen nemen.
Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting): “Dit is het moment waar we samen met de huidige en nieuwe bewoners van het gebied naar uitgekeken hebben. Als buren gaan zij vanuit een gemeenschappelijke duurzame en sociale gedachte de eerste circulaire woonwijk van Europa tot hun buurt maken. We wensen iedereen heel veel geluk in hun nieuwe thuis!”

 

Openbare ruimte

Het gebied is nog niet helemaal klaar. De werkzaamheden aan de flat hebben langer geduurd dan voorzien. Dit heeft helaas ook gevolgen voor de werkzaamheden aan de openbare ruimte, omdat we in de winter met andere, ongunstigere, weersomstandigheden te maken hebben. En bij zaken als betonstorten en aanbrengen van bestrating zijn we erg afhankelijk van het weer. We doen er vanzelfsprekend alles aan om de werkzaamheden zo snel als mogelijk te voltooien. De komende maanden wordt dan ook hard doorgewerkt aan de openbare ruimte.


Later dit jaar zullen we samen met de bewoners en omwonenden nog uitgebreid stil staan bij de afronding van het hele project. 


Kijk op de website van SUPERLOCAL (externe link)voor meer informatie. 
 

In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een waterkringloop die regenwater opvangt en zuivert. SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Twaalf partijen werken samen: gemeente Kerkrade, HEEMwonen, WBL, WML, Veras, gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool, Bouwbedrijven Jongen, Dusseldorp sloop en infra en de stadsregio Parkstad Limburg.

Banner met logos partners SUPERLOCAL