Bestuurders Grensarbeid Maastricht en Kerkrade gaan voor gezamenlijke strategie euregionale arbeidsmobiliteit

Eerder dit jaar al maakten de Zuid-Limburgse centrumgemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht bekend nog steviger in te zetten op een grensoverstijgende, internationale arbeidsmarkt. Vorige week tekenden de beide Besturen van de service Grensarbeid in Maastricht en Kerkrade een preambule met daarin hun visie en strategie voor euregionale arbeidsmobiliteit.

Met de preambule ontstaat stabiliteit en zekerheid op operationeel niveau. Vervolgens kunnen op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau verdere stappen worden gezet. De Besturen van de service Grensarbeid in Maastricht en Kerkrade zoeken daarbij naar een effectieve inzet van hun krachten.

Grensarbeid Kerkrade (2016) en Grensarbeid Maastricht (2018) vergroten en promoten al enkele jaren de euregionale arbeidsmobiliteit. Hun partners zijn UWV, VDAB, de Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Städteregion Aachen, Grensinfopunt Aken-Eurode, Grensinfopunt Maastricht, Gemeente Maastricht, Podium24, Gemeente Sittard-Geleen, Vidar, Gemeente Kerkrade en WSP Parkstad. MKB Parkstad-Limburg ondersteunt Grensarbeid als associated partner. In een grensregio als de Euregio Maas-Rijn, vinden zij een transparante, grensoverschrijdende arbeidsmarkt een basisvoorwaarde voor een attractief economisch vestigingsklimaat met internationale uitstraling.

De partners vinden dat de euregionale arbeidsmarkt verder moet groeien en dat daarvoor de bestaande structuren moeten worden gebruikt. Een gemeenschappelijke aanpak is mogelijk voor bijvoorbeeld lobbyen op (eu)regionaal- en nationaal- als Europees niveau, voor het aanvragen subsidies en voor belangenbehartiging.