Verkiezing Gemeenteraad 2022

BESLUIT VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU OP HET VERZOEK VAN EEN POLITIEKE GROEPERING TOT REGISTRATIE VAN EEN AANDUIDING


Het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Kerkrade:

gezien:    

het op 16 december ontvangen schriftelijk verzoek van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Hart voor Vrijheid
waarvan de zetel is gevestigd te Alkmaar
straat en huisnummer: Stationsweg 3
postcode en woonplaats:  1815 CA Alkmaar
om ten behoeve van de verkiezing van de raad van de gemeente Kerkrade de volgende aanduiding te registreren: 

Hart voor Vrijheid


gelet op:    

het bepaalde in artikel G3 van de Kieswet;

besluit:    

de aanduiding: 

Hart voor Vrijheid

in te schrijven in het register van aanduidingen van politieke groeperingen van de gemeente Kerkrade.


Kerkrade, 22 december 2021

Petra Dassen-Housen                
Voorzitter Centraal Stembureau Kerkrade