Voor wie?

De Bbz-regeling is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken en voor mensen die een bijstandsuitkering of een WW-uitkering ontvangen en die van plan zijn een eigen bedrijf te starten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zowel startende als gevestigde ondernemers een beroep doen op deze regeling. Het Bbz kent ook mogelijkheden voor zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen omdat het bedrijf niet meer levensvatbaar is.

Gevestigde ondernemers

Een gevestigde ondernemer kan door diverse oorzaken tijdelijk in financiële problemen komen. Het Bbz kent een aantal mogelijkheden voor het bieden van bijstandverlening aan de gevestigde ondernemer:

 • Het verstrekken van een rentedragende lening, die in tien jaar moet worden terugbetaald.
 • Borgtocht voor een lening bij een bank. De gemeente staat in dat geval garant voor een lening die door de bank van de ondernemer wordt verstrekt.
 • Een periodieke uitkering ter aanvulling van het eigen inkomen voor een periode van maximaal 1 jaar.
 • Daarnaast kunnen zelfstandigen, die weliswaar voldoende inkomsten hebben om zich te redden, maar geen reserveringscapaciteit hebben voor noodzakelijke investeringen, eenmalig in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal.

Startende ondernemers

Het Bbz biedt ook mogelijkheden aan mensen die een bedrijf willen starten vanuit een uitkeringssituatie  of die recht hebben op een WW- of WWB-uitkering, met als uiteindelijk doel om zelf in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Bij een WW-uitkering of WWB-uitkering wordt ook gekeken naar de inkomsten van de partner. De totale inkomsten exclusief WW mogen niet hoger zijn dan bijstandsniveau. De mogelijkheden zijn:

 • In de voorbereidingsperiode kan de ondernemer een renteloos krediet aanvragen. Dit krediet wordt bij een eventuele start van het bedrijf omgezet in een rentedragend krediet.
 • In de startperiode kan de startende ondernemer een rentedragend krediet of een borgtocht voor een lening bij de bank aanvragen.
 • Periodieke uitkering tijdens de aanloopfase van de onderneming (maximaal gedurende 36 maanden).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de mogelijkheden die het Bbz te bieden heeft, moet de (startende) ondernemer aan een aantal basisvoorwaarden voldoen:

 • De ondernemer is tussen 18 en 65 jaar.
 • Bezit Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het bedrijf is in principe levensvatbaar (na bijstandverlening) en voldoet aan de wettelijke eisen van rechtmatige vestiging.
 • Het bedrijf is in Nederland gevestigd, waarbij minder dan 50% van de omzet in het buitenland gegenereerd mag worden.
 • De aanvrager moet voldoen aan het urencriterium dat ook geldt voor zelfstandigenaftrek (dit is minimaal 1.225 uur per jaar).
 • Er mag geen sprake zijn van andere financieringsmogelijkheden, bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden van een bank.
 • Een combinatie van financieringsmogelijkheden kan ook, bv. de bank de helft en via het Bbz de helft. De borgstelling door het Bbz kan ervoor zorgen dat de bank van de ondernemer wel een (gedeelte van) de lening verstrekt.

Aanvragen

Het aanvragen van bijstand of krediet doet u via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO)(externe link)

Uw melding komt automatisch binnen bij de gemeente. Een medewerker van de gemeente neemt vervolgens contact met u op.

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Kerkrade, tel. 14 045. Of stuur een e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Meer informatie over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is te vinden op de website van het Ondernemersplein(externe link)