Verkiezing Gemeenteraad 2022

ZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU INZAKE BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN EN NUMMERINGDe voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Kerkrade, maakt ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur, in het Raadhuis (Burgerzaal) in een openbare zitting zal beslissen over

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten en
  • de geldigheid van de lijstencombinaties.

De voorzitter voornoemd,

Petra Dassen-Housen