Basisschool De Diabolo uit Kerkrade mag zich sinds vorige week officieel een Gezonde School noemen. De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Het programma betreft een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid vormen de pijlers van de Gezonde School. In de afgelopen periode hebben Diana Heiligers (directrice De Diabolo), Folkert Niessen (docent en Gezonde School-coördinator De Diabolo) en Anouk Bisschops (JOGG-regisseur gemeente Kerkrade en Gezonde School-adviseur GGD Zuid-Limburg) succesvol samengewerkt gewerkt aan het gezondheidsthema Welbevinden binnen de Gezonde School-aanpak. Met als resultaat dat De Diabolo de onafhankelijke kwaliteitstoets positief heeft afgesloten en zich nu officieel een Gezonde School mag noemen.

De Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het concept biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter en het versterkt de weerbaarheid van kinderen.

Gezonde School is een onderdeel van de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) binnen de gemeente Kerkrade. In de JOGG-aanpak werkt de gemeente Kerkrade samen met partners, zoals scholen en verenigingen, aan een gezondere leefomgeving voor onze kinderen en jongeren. Naast De Diabolo is ook basisschool De Blokkenberg in Kerkrade een Gezonde School binnen het thema Welbevinden. Daarnaast is binnen het Speciaal Voortgezet Onderwijs, Jan Baptist ook een Gezonde School gerelateerd aan het thema Bewegen & Sport.