Op maandag 23 mei arriveerden 48 asielzoekers uit de opvanglocatie Ter Apel voor een verblijf tot uiterlijk 31 mei. Het gemeentebestuur heeft op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloten de opvang te verlengen tot 5 juni.

De kantoren van de Rodahal zijn uiterlijk tot en met 5 juni beschikbaar voor de noodopvang. Daarna moeten de asielzoekers verhuizen naar een andere opvanglocatie van het COA. Dan starten namelijk de voorbereidingen voor het WMC in Kerkrade en neemt een huurder de kantoren in gebruik. De opvang van asielzoekers kan dus niet nog een keer verlengd worden.