Archeologie in Kerkrade in 3D

Archeologie is vaak niet zichtbaar voor mensen omdat de resten zich ondergronds bevinden. Om de inwoners en bezoekers van Kerkrade bewust te maken van de geschiedenis van hun omgeving en deze zichtbaar en beleefbaar te maken is door de gemeentelijke werkgroep archeologie en de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg het plan opgevat delen van het onzichtbare verleden zichtbaar te maken via 3D technieken. 

3D impressie Villa Krichelberg

Op deze manier wordt op een eigentijdse aansprekende manier de Kerkraadse archeologie kenbaar gemaakt. Doel is om de bezoeker nieuwsgierig te maken en uit te nodigen informatie via de digitale weg op te vragen. Als proef is gekozen om het Romeinse villaterrein aan de Krichelstraat fysiek op te waarderen en digitaal te visualiseren.

Techniek

Met digitale technieken en met behulp van een smartphone kan informatie over de archeologische vindplaats opgevraagd worden. Door middel van toegevoegde realiteit worden de archeologische resten (bijv. een Romeinse villa) zichtbaar gemaakt. Met deze techniek wordt op een zo realistisch mogelijke manier de computer gemaakte reconstructie toegevoegd aan de reële beelden.

Ter plekke scant de bezoeker met de smartphone een QR-code om een app te downloaden. De bezoeker start de app, richt de camera van de smartphone op de archeologische resten. Op de smartphone verschijnt dan de reconstructie van de archeologische vindplaats.

Villa Krichelberg

De resten van dit Romeinse villacomplex zijn gelegen aan de Krichelstraat te Kerkrade. De restanten van deze villa zijn in 1936, 1941 en 1950 onderzocht door archeologen. Aanleiding voor de onderzoeken was de aanwezigheid van grote hoeveelheden Romeinse dakpanfragmenten aan de oppervlakte.

Een zuil van villa Krichelberg wordt blootgelegd door een man met een schep

Een Romeinse villa had de functie van landbouwbedrijf. Het is een gebouwencomplex waarvan het meest luxe woonhuis (hoofdgebouw) nu villa genoemd wordt. Het complex bevat stallen, schuren en woongebouwen. Het hoofdgebouw van villa Krichelberg is gebouwd uit steen en bevat een zuilengalerij, hoektoren, een badhuis, resten van vloerverwarming en muurschilderingen. Er zijn zelfs resten van steenkool aangetroffen. Deze werden gebruikt om het vuur te stoken voor de vloerverwarming.

Het stenen hoofdgebouw kent een houten voorganger die in het midden van de eerste eeuw is gebouwd. Het houten gebouw is afgebrand en op de resten is aan het eind van de eerste eeuw dit stenen hoofdgebouw gebouwd. Het gebouw is meerdere keren uitgebreid en is tot eind van de 3de eeuw bewoond geweest. De maximale afmetingen van het hoofdgebouw zijn 21,80 m bij 51,50 m.

De gemeente Kerkrade heeft in 2001 dhr. Kees Peterse opdracht verleend om een reconstructie op papier van de villa te vervaardigen. Van deze reconstructie is vervolgens een maquette gemaakt. Enkele vondsten die gedaan zijn bij de opgraving van de villa en de maquette van de villa zijn permanent tentoongesteld in de hal van het Stadskantoor.

Melden van archeologische vondsten

Heeft u iets gevonden waarvan u denkt dat het een archeologisch voorwerp is? Meld het dan bij de regioarcheoloog van Parkstad. Voor informatie en om het meldingsformulier in te vullen kunt u terecht op de website van het Thermenmuseum.