E-mail: info@vie-kerkrade.nl

De Adviescommissie Vie Leven in beweging adviseert vanuit het algemeen belang het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat om de bouw van het Vie-gebouw en het bijbehorende gezondheids- en vitaliteitsprogramma van Vie - Leven in beweging.

De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van:

  • direct belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van het Vie-terrein;
  • direct belanghebbende “koepels”, zoals de bestaande adviesraden;

aangevuld met inwoners van Kerkrade die beschikken over specifieke expertise, die toegevoegde waarde biedt.