Op dit moment is er door het vele regenwater wateroverlast in Kerkrade. We brengen u graag op de hoogte van de actuele situatie en waar u terecht kunt met vragen / meldingen.

Actuele informatie (bijgewerkt vrijdag 16-7 om 13:30 uur)

 

Let op: de grond in de bosgebieden is dusdanig verzadigd door het water dat bomen kunnen omvallen, zeker als de bomen ook nog wind kunnen vangen. Het wordt ontraden om te wandelen in bosgebieden.


De meeste toegangswegen rondom het stuwmeer van de Cranenweyer zijn nog steeds afgesloten. De beide hoeves in het gebied zijn voor verkeer bereikbaar. Ook de parkeerplaats komende vanuit de Mensheggerweg is bereikbaar. Dringend verzoek om weg te blijven uit dit gebied, dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.

Schademeldingen 
Heeft u als gevolg van de hevige regenval schade in en om uw huis? Maak dan een melding bij uw eigen verzekeraar. 


We blijven als gemeente, samen met de andere hulpdiensten, de situatie natuurlijk goed in de gaten houden. Mocht er iets veranderen, dan brengen wij u natuurlijk op de hoogte via onze website en Facebookpagina. 


We proberen u natuurlijk nog steeds zo goed mogelijk te helpen. Heeft u vragen of ziet u ergens een hinderlijke of gevaarlijke situatie? Stuur dan een e-mail naar secretariaat_hammolenweg@kerkrade.nl

Waar kunt u terecht met vragen / meldingen?

In Zuid-Limburg is een publieksinformatienummer, een speciaal telefoonnummer, ingericht voor vragen van inwoners over wateroverlast en hoogwater. Het nummer is 0800 13 51.

Heeft u hulp nodig die niet dringend is, heeft u een vraag of wilt u een melding doen van wateroverlast? Neem dan contact op met de gemeente Kerkrade via 14 045 of stuur een e-mail naar secretariaat_hammolenweg@kerkrade.nl

Bel alleen in zeer dringende situaties en noodgevallen 112.