De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag. Met de AIM kunnen bedrijven een melding Activiteitenbesluit indienen. Bijvoorbeeld voor de start van een nieuw bedrijf, het veranderen van een bestaand bedrijf of het plaatsen van een brandstoftank.

Op de website van Rijkswaterstaat(externe link) vindt u meer informatie over de AIM.

Functionaliteiten

Met behulp van de AIM kan een bedrijf bepalen of:

  • de inrichting wel of niet behoort tot de doelgroep van het Activiteitenbesluit;
  • de inrichting onder de algemene regels valt;
  • de inrichting een milieuvergunning moet aanvragen.

Middels het doorlopen van een vragenboom wordt het voorschriftenpakket bepaald dat voor de specifieke situatie van uw bedrijf van toepassing is.

Melding Activiteitenbesluit indienen (externe link)