Op dinsdag 19 juli heeft aan de Pannesheiderstraat in Kerkrade een integrale actiedag plaatsgevonden. Tijdens deze actie, gecoördineerd door de gemeente Kerkrade, heeft de gerechtsdeurwaarder een gedeelte van openstaande vorderingen bij de gemeente geïnd op twee adressen.

Naar aanleiding van openstaande vorderingen van bewoners bij de gemeente Kerkrade als gevolg van ten onrechte ontvangen bijstandsuitkeringen, heeft de gerechtsdeurwaarder beslag gelegd op contante gelden en aansluitend op onroerende zaken.  

Ook zijn op een locatie aan de Pannesheiderstraat zakken met 25 kilogram gedroogde hennep aangetroffen met een geschatte straatwaarde van 100.000 euro. Deze zakken zijn door politie in beslag genomen. De politie doet hier verder onderzoek naar.

Samenwerking

De actie is het resultaat van een samenwerking van verschillende overheidspartners zoals de gemeente Kerkrade, politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en het UWV. Ondersteund door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg (RIEC) werken deze partners samen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit om te zorgen voor een veilige en eerlijke samenleving.

Grote maatschappelijke gevolgen

Bij ondermijnende criminaliteit is er sprake van verwevenheid tussen de bovenwereld met de onderwereld. Criminelen misbruiken voorzieningen en structuren om hun illegale activiteiten te ontplooien. Deze vorm van criminaliteit heeft grote maatschappelijke gevolgen.

Meld signalen van ondermijning

Alleen samen kunnen we ondermijning aanpakken. Burgers die signalen van ondermijning in hun omgeving opmerken, kunnen dit melden. Dat kan via de politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).