Aanvragen energietoeslag 2023

Energietoeslag 2023 voor lage inkomens

In 2023 ontvangen inwoners met een laag inkomen weer de energietoeslag. In totaal is de energietoeslag € 1.300. Ontvangt u op 1 november een uitkering, dan krijgt u eind november automatisch het bedrag uitbetaald waar u voor in aanmerking komt. Ontvangt u in november geen energietoeslag op uw rekening? Maar denkt u dat u er wel recht op hebt? U kunt dan vanaf 1 december een aanvraag doen.

Wie krijgt de toeslag automatisch?

  • Inwoners met een bijstandsuitkering.
  • Inwoners met een IOAZ, IOAW uitkering en AOW-gerechtigden met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).
  • Ondernemers met en Bbz-uitkering voor levensonderhoud.

Ontvangen de energietoeslag, als zij aan de voorwaarden voldoen, vanzelf op hun rekening. Deze hoeven geen aanvraag in te dienen.

Waarom wordt de energietoeslag pas eind november uitbetaald?

De gemeente controleert eerst welke inwoners per 1 november 2023 automatisch in aanmerking komen voor de energietoeslag. Daarna volgt de uitbetaling.

Al eerder de energietoeslag ontvangen en heeft u op 1 november een uitkering ?

Hebt u in de eerste helft van dit jaar al de energietoeslag van € 500 van ons of een andere gemeente ontvangen? Dan krijgt u van ons nog € 800. We checken of u in aanmerking komt voor de energietoeslag en maken het bedrag van € 800 naar u over. U ontvangt hierover altijd ook een brief.

Heeft u een laag inkomen en u krijgt van ons de toeslag niet automatisch ?

Ontvangt u de toeslag niet automatisch? En hebt u een inkomen tot 120% van  bijstandsnorm? U kunt een aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is ook af te halen bij de balie van het Stadskantoor, de Geldwijzerwinkel en het Flexiforum. Aanvragen kan tot 1 april 2024.

Waarom start aanvragen pas vanaf 1 december?

Pas na uitbetaling aan de inwoners die de toeslag automatisch ontvangen, kunnen andere inwoners een aanvraag doen. Zo zorgen we ervoor dat er geen dubbele betalingen worden gedaan. En dat we iedereen die in aanmerking komt zo snel mogelijk kunnen uitbetalen.

U kwam eerder niet in aanmerking voor de energietoeslag, maar het inkomen is omlaag gegaan?

U kunt altijd (opnieuw) de energietoeslag aanvragen.

U bent student

Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Bent u uitwonend student met een aanvullende beurs? Dan ontvangt u in 2023 automatisch een vergoeding voor energiekosten van € 400 via DUO. Krijgt u geen vergoeding of heeft u ondanks de vergoeding van DUO nog problemen met de hoge energiekosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag of is het niet voldoende?

En kunt u de hoge energierekening niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor uw energiekosten. U kunt hierover contact opnemen met onze afdeling Werk & Inkomen via 14 045. Voor bijstand bij gestegen energiekosten gelden dezelfde voorwaarden als bij andere kosten bijzondere bijstand. We kijken dan onder andere dus ook naar uw draagkracht. En hoe u de eventuele energietoeslag en een mogelijke compensatie van het Tijdelijke Noodfonds Energie begin dit jaar hebt ingezet. We hebben mogelijk ook verschillende stukken van uw energiemaatschappij nodig.

Hulp bij geldzorgen

Hebt u vragen over uw geldzaken? Bijvoorbeeld omdat u de energierekening niet meer kunt betalen? Neem dan contact op met de Geldwijzerwinkel via email geldwijzerwinkel@kerkrade.nl of via telefoonnummer 045 – 405 9219.

De geldwijzerwinkel is er voor alle inwoners van Kerkrade met vragen over en problemen met geld. Samen met u kijken we naar een oplossing.

Vanaf wanneer en tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag aanvragen van 1 december 2023 tot 1 april 2024.

Wat is 120% van het sociaal minimum?

Onderstaande (netto) bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) van 1 juli 2023 (inclusief vakantiegeld)

LeefvormMaximaal maandinkomen met vakantiegeld
  
Jongeren van 18 t/m 20 jaarKomen alleen in aanmerking voor deze tegemoetkoming als zij een bijstandsuitkering plus aanvulling bijzondere bijstand toegekend hebben gekregen (art. 12 Participatiewet) 
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd                                        € 1.460
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd                                        € 1.460
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd                                        € 2.086
U bent alleenstaand en heeft de pensioengerechtigde leeftijd                                        € 1.630
U bent gehuwd of samenwonend en hebt de pensioengerechtigde leeftijd                                        € 2.213

Extra informatie

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Kerkrade

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702681/1