Het NRF zet de hele opbrengst van de ‘giro 777 actie’ in voor steun aan burgers en maatschappelijke organisaties die schade hebben door de overstromingen.

Een belangrijk deel wordt ingezet voor de eenmalige gift aan huishoudens die in hun huis ernstige wateroverlast hebben gehad. 

Het overige deel van de opbrengst wordt ingezet voor steun aan maatschappelijke organisaties. Verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen voor twee verschillende soorten projecten indienen: 

  • Een bijdrage voor herstelwerkzaamheden voor hun eigen schade. 
  • Een bijdrage voor activiteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied die als doel hebben om de schade als gevolg van de watersnood in de buurt te herstellen. 

Bijdrage aanvragen

Maatschappelijke organisaties kunnen tot 1 april 2022 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op de website van het NRF(externe link)
Hier is ook meer informatie(externe link) te vinden over de voorwaarden en de afhandeling.