Nederland zit in een wooncrisis. Steeds meer mensen kunnen geen betaalbare woning vinden. Daarom ontvangt Parkstad €5,72 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 23 bouwprojecten. Hierdoor zullen er nog dit jaar, en uiterlijk in 2025, 835 nieuwe woningen in Parkstad gebouwd worden.

Wethouder Tim Weijers (Wonen), tevens voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg: ‘We hebben in Parkstad de afgelopen maanden een tandje bijgezet in de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties om bouwprojecten uit te werken, die passen bij onze nieuwe Woonvisie. Door deze samenwerking hebben we succesvol kunnen inspelen op Startbouwimpuls. Ik zie de toekenningen vanuit het Rijk als een mooi resultaat van deze samenwerking, waarmee we kunnen zorgen dat de bouw van 835 woningen - ondanks de economische tegenwind - niet wordt vertraagd.’ 

Nieuwe woningen in Kerkrade

Gemeente Kerkrade ontvangt in totaal €1.197.150 voor 5 verschillende woningbouwprojecten. Deze projecten zijn: Vlinderheide (Kloostervleugel Pannesheide), Centro Meta (Marktstraat-Einderstraat), Herontwikkeling van het voormalige Zeeman pand (Niersprinkstraat 4) en 2 woningbouwprojecten binnen de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld. Dankzij deze woningbouwprojecten zullen er 184 woningen in Kerkrade bijkomen.

De genoemde woningbouwprojecten zijn onderdeel van het Kerkraads woonoffensief. Hierbij staat het bouwen van kwalitatief goede woningen centraal.  Kwaliteit en het vergroten van de leefbaarheid zal de leidraad worden voor alle nieuwe woningbouwplannen die de komende jaren worden ontwikkeld. Bent u benieuwd met welke woningbouwprojecten al in uitvoering zijn? Neem dan een kijkje op kerkrade.nl/woonloket