113-bankjes in Kerkrade nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan

Op meerdere bankjes in gemeente Kerkrade zijn vorige maand plaquettes bevestigd met de tekst ‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’. Dit is onderdeel van een campagne van 113 zelfmoordpreventie. De zogenaamde 1K Z1E J3-bankjes (ik zie je) zijn bedoeld om het praten over zelfdodingsgedachten makkelijker te maken en de bewustwording rondom dit onderwerp te vergroten.

Achter elk plaatje zit een bijzonder verhaal. Verhalen die inspireren, motiveren en helpen het taboe te doorbreken. Bij het scannen van de QR-code kom je op de website van 113 zelfmoordpreventie. Daar kun je verhalen lezen van mensen die zelfmoordgedachten hebben gehad en leren hoe je het gesprek aangaat met mensen die aan zelfmoord denken.

Door het taboe op zelfdoding wordt er weinig over gesproken, terwijl een gesprek juist enorm kan opluchten en het begin kan zijn van een oplossing. Iedereen kan zo’n gesprek voeren, het is spannend maar niet moeilijk. De bankjes bieden de ruimte voor dit gesprek, waarin je iemand écht ziet. Want om elkaar echt te zien, heb je tijd nodig. Een momentje rust. Om elkaar eens aan te kijken en te onderzoeken wat je nodig hebt en hoe je elkaar kunt helpen.

Het initiatief voor de bankjes kwam van een inwoner uit Kerkrade en werd opgepakt en omarmd door het college. 1K Z1Ej3 is een campagne vanuit Stichting 113 Zelfmoordpreventie, de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.

Gouden plaat zelfmoordpreventie op bankje