Is het toegestaan om in Kerkrade een commerciële ruimte (bijvoorbeeld winkel of kantoor)  te verbouwen tot een of meerdere woningen?

Het is in Kerkrade, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om van een commerciële ruimte (b.v. winkel, horeca, kantoor, dienstverlening) een woning te maken. Dit noemen wij ‘gebruikswijziging naar wonen’.

  • Definitie ‘gebruikswijziging naar wonen’:  Het in gebruik nemen van een bestaand gebouw, of een gedeelte daarvan, ten behoeve van wonen, dat op het moment van ter inzage leggen van dit bestemmingsplan niet voor wonen in gebruik was. Onder het in gebruik nemen voor wonen wordt mede verstaan kamerbewoning of het wonen in een (bedrijfs)woning.

De aanvraag voor wijziging naar wonen dient een gebouw te betreffen met een bestaande commerciële bestemming en/of een bestaand commercieel legaal gebruik (bijv. kantoor, winkel en/of horeca), waarin zich tevens reeds een bestaande legale woning bevindt.

De voorwaarden zijn opgenomen in de Beleidsregel “Woningsplitsing en gebruikswijziging naar woningen gemeente Kerkrade 2023” . 

Indien u voldoet aan de voorwaarden van de "Beleidsregel Woningsplitsing en gebruikswijziging naar woningen gemeente Kerkrade 2023’ en u wil een aanvraag indienen, maakt u dan gebruik van het hiervoor bestemde intakeformulier.