Een kind hoort zich ten alle tijden veilig te voelen, het maakt niet uit of het nu gaat om het buiten spelen, op school, bij de sportclub of thuis. Naast een veilige fysieke omgeving is het ook van belang dat er een veilige digitale omgeving voor de jeugd gecreëerd wordt.

Veilige hechting

 • Bij verhoogd risico:
  • Beweging Limburg tegen kindermishandeling
 • Bij problemen:
  • Steunouder
   Een steunouder is een vrijwilliger die één of twee dagdelen per week een kind opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. 
  • Support@home
  • Steunpunt voor mantelzorgers
   Het Steunpunt voor Mantelzorgers verzorgt gastlessen op scholen. Tijdens die lessen wordt het thema mantelzorg op een speelse manier belicht, met de doelstelling het thema in ieder geval gemakkelijk bespreekbaar te maken en ondersteuning te bieden aan de kinderen en jongeren.

Positief ouderschap/veilige thuissituatie

 • Voor iedereen:
  • CareFree(externe link)
   De gratis én anonieme app CARE-FREE is ontwikkeld voor en door jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar en ouder. De app CARE-FREE geeft informatie over kindermishandeling en wat je kunt doen als je je zorgen maakt over jezelf of een ander. 

Veilige schoolomgeving

 • Voor iedereen:
  • HALT voorlichting voor leerlingen en ouders in het primair en voortgezet onderwijs
 • Bij verhoogd risico:
  • HALT spreekuur op VMBO
 • Bij problemen:
  • Klassenstorm/ringaanpak

Veilige digitale omgeving

Pro sociaal gedrag

 • Voor iedereen:
  • Straatcoaches
   De straatcoaches maken de woon-, werk- en speelomgeving veiliger door in gesprek te gaan met betrokken jongeren en over drempels te stappen. Saamhorigheid en begrip tussen verschillende culturele en etnische groepen staan daarbij centraal.
  • Jeugdboa’s
   Een jeugdboa is meer dan een reguliere handhaver jeugd. De jeugdboa is ook specialist in het monitoren van jeugdgroepen en maakt contact met een jeugdgroep als instrument om de jeugdgroep in kaart te brengen. Ook bij een zeer lastige jeugdgroep weet de jeugdboa wat nodig is om het contact te onderhouden en zo nodig te herstellen.
  • Ambulant Jongerenwerk
  • Stichting Halt(externe link)
 • Bij verhoogd risico:
  • Weerbaarheid trainingen (MBO)
 • Bij problemen:
  • Taskforce jeugdige ondermijners

Sociale aansluiting

 • Voor iedereen:
  • Ambulant Jongerenwerk