Samen Kerkrade Maken!

De gemeente is met trots aan de campagne ‘Samen Kerkrade Maken’ begonnen tijdens de Euregioparade van 30 juni jl. die erop gericht is de ideeën en suggesties van haar bewoners te verzamelen. Het is de eerste keer dat Kerkrade met deze campagne naar buiten treedt, met als doel de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten en samen te werken aan een betere toekomst voor de stad.

Wethouder John Roland licht toe: "We geloven sterk in de kracht van onze eigen inwoners. De beste ideeën komen vaak van de mensen die hier wonen en werken. Zij kennen de leefomgeving als geen ander. Met deze campagne willen we een platform bieden waar elke inwoner zijn of haar stem kan laten horen."

De campagne biedt diverse kanalen voor bewoners om hun ideeën in te dienen, waaronder de gemeentelijke website en de fysieke ideeën box die bij de evenementen staat. Alle ingezonden ideeën worden zorgvuldig overwogen. De meest haalbare en realiseerbare voorstellen gaat de gemeente uitwerken in samenwerking met de initiatiefnemer(s).

De gemeente heeft al een aantal leuke ideeën ontvangen. Het enthousiasme is enorm! Veel ideeënkaarten zijn al uitgedeeld. De komende periode staat ‘Samen Kerkrade Maken’ nog vaker bij evenementen om nog meer ideeën en suggesties te verzamelen. Houd hiervoor onze communicatie kanalen in de gaten!

Kerkrade nodigt al haar inwoners uit om deel te nemen en hun stem te laten horen. Samen bouwen we aan een nog mooiere, leefbare en dynamische stad. Wil je een idee indienen, heb je een leuke suggestie of wens je meer informatie? Ga naar www.samenkerkrade.nl.