Samen aan de slag

Heb jij een idee dat onze gemeenschap beter kan maken? Wil je samen met anderen werken aan een groenere buurt, een veiliger omgeving, of meer sociale verbondenheid? Dit is je kans! 

Onder het motto "Samen Kerkrade maken" nodigen we iedereen uit om hun ideeën te delen en deel te nemen aan burgerinitiatieven die ons allemaal ten goede komen.

Bij de gemeente Kerkrade geloven we in de kracht van samenwerking. Of je nu een plan hebt voor een buurtmoestuin, een sportevenement, of een culturele activiteit - elk initiatief telt en draagt bij aan een sterkere en meer verbonden gemeenschap. We bieden ondersteuning aan en faciliteren de ideeën die binnen de gestelde kaders vallen.

Waarom deelnemen?

  • Versterk de Gemeenschap: jouw initiatief kan een positieve impact hebben op de levens van je buren en de algehele sfeer in de buurt.
  • Ontwikkel nieuwe Vaardigheden: werk samen met anderen, leer nieuwe vaardigheden en vergroot je netwerk.
  • Kaart de Behoefte aan: niemand kent de buurt beter dan de bewoners, middels een buurtinitiatief kan de buurt aan haar behoeftes voldoen. 
  • Maak een Verschil: zie direct de resultaten van je inzet en vier samen de successen.

Hoe werkt het?

  • Indienen van je idee: dien je voorstel in via onze website of kom naar een van onze fysieke bijeenkomsten met de ideeënbus.
  • Beoordeling: het idee wordt naast de spelregels en voorwaarden gelegd.
  • Samenwerken en Ondersteuning: ontvang feedback, begeleiding en de nodige middelen om je initiatief tot leven te brengen.
  • Uitvoering: werk samen met andere betrokken buurtbewoners om je idee uit te voeren.

Voor meer informatie en het indienen van je initiatief, bezoek onze website of neem contact op met de gemeente. 

Samen maken we Kerkrade!