Bent u hulpbehoevend en heeft u iemand die u mantelzorg geeft? Bijvoorbeeld een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving?

Dan kunt u voor hem of haar een blijk van waardering aanvragen van € 200,- : hét Mantelzorgcompliment.

Per adres wordt slechts één mantelzorgcompliment verleend.

Wanneer is iemand mantelzorger?

Een mantelzorger zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende in zijn of haar omgeving. De gemeente Kerkrade toetst op basis van het ingevulde vragenformulier of de mantelzorger aan de voorwaarden voldoet. De mantelzorger kan niet gelijktijdig hulpvrager zijn.

Hoe werkt het?

Wanneer mag ik een aanvraag indienen?

  • U als aanvrager staat ingeschreven in de gemeente Kerkrade. De mantelzorger hoeft niet in Kerkrade te wonen.
  • De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan u. Ook is hij / zij 18 jaar of ouder op de datum van aanvraag.
  • De mantelzorger staat op de datum van aanvraag als mantelzorger geregistreerd bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg.
  • Een mantelzorger kan één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment, ook als deze mantelzorger meerdere hulpvragers, woonachtig in Kerkrade, ondersteunt.

U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment alleen indienen in de periode 1 oktober 2021 tot 1 december 2021. Aanvragen die buiten de genoemde periode in 2021 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Direct regelen

Een hulpvrager kan het Kerkraads mantelzorgcompliment aanvragen via het ‘Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2021’.

Dit formulier is ook te verkrijgen aan de balie van het Stadskantoor (Markt 33), in de wachtruimte bij uw huisarts en bij het Steunpunt voor Mantelzorgers.

Hoe lang duurt het?

In februari 2022 betaalt de gemeente het mantelzorgcompliment uit.

Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 045 onder vermelding van “Mantelzorgcompliment 2020”.

Ook kunt u contact opnemen met het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg via telefoonnummer 045 211 40 00.