Is kamerbewoning, kamerverhuur en woningomzetting toegestaan in Kerkrade?

Kamerbewoning, kamerverhuur en woningomzetting zijn in gemeente Kerkrade niet toegestaan.

Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Parapluplan Stedelijk Gebied Kerkrade 2018’ en in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

  • Definitie kamerbewoning:  Het bewonen van een onzelfstandige woonruimte.
  • Definitie kamerverhuur:  Het verhuren van een onzelfstandige woonruimte.
  • Definitie woningomzetting: De omzetting van een woning naar één of meer onzelfstandige wooneenheden voor kamergewijze verhuur.

Is woningsplitsing toegestaan in Kerkrade?

  • Definitie woningsplitsing:  Het bouwkundig e/o functioneel splitsen en een woning in twee of meer wooneenheden ten behoeve van de vestiging van meer dan één huishouden. Hierdoor ontstaan in één gebouw minimaal twee zelfstandige wooneenheden, met ieder hun eigen voorzieningen, zoals een badkamer, keuken, toilet, slaapkamer(s) en woonkamer en een eigen afsluitbare toegang.

Simpel gezegd: het gaat om het opdelen van een bestaande woning in meerdere woningen.

Woningsplitsing is in gemeente Kerkrade niet toegestaan. Dit staat in het bestemmingsplan ‘Parapluplan Stedelijk Gebied Kerkrade’.

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2023 de beleidsregel "Woningsplitsing en gebruikswijziging naar wonen gemeente Kerkrade 2023" vastgesteld. Hierin staat aangegeven onder welke voorwaarden de gemeente kan meewerken aan splitsing of verbouwing.

Alle informatie, de voorwaarden en de procedure kunt u lezen in de "Beleidsregel Woningsplitsing  en gebruikswijziging naar woningen gemeente Kerkrade 2023".

Aanvragen woningsplitsing

Indien u voldoet aan de voorwaarden van de "Beleidsregel Woningsplitsing gemeente Kerkrade’ en u wil een aanvraag indienen, maakt u dan gebruik van het hiervoor bestemde intakeformulier.

Zie voor meer informatie de pagina "Regels en procedures om nieuwe woningen te bouwen"