Is kamerbewoning, kamerverhuur en woningomzetting toegestaan in Kerkrade?

Kamerbewoning, kamerverhuur en woningomzetting zijn in gemeente Kerkrade niet toegestaan.

Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Parapluplan Stedelijk Gebied Kerkrade 2018’ en in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

  • Definitie kamerbewoning:  Het bewonen van een onzelfstandige woonruimte.
  • Definitie kamerverhuur:  Het verhuren van een onzelfstandige woonruimte.
  • Definitie woningomzetting: De omzetting van een woning naar één of meer onzelfstandige wooneenheden voor kamergewijze verhuur.

Is woningsplitsing toegestaan in Kerkrade?

Woningsplitsing is in gemeente Kerkrade niet toegestaan. Dit ligt vast in het bestemmingsplan ‘Parapluplan Stedelijk Gebied Kerkrade’.

  • Definitie woningsplitsing:  Het bouwkundig e/o functioneel splitsen en een woning in twee of meer wooneenheden ten behoeve van de vestiging van meer dan één huishouden. Hierdoor ontstaan in één gebouw minimaal twee zelfstandige wooneenheden, met ieder hun eigen voorzieningen, zoals een badkamer, keuken, toilet, slaapkamer(s) en woonkamer en een eigen afsluitbare toegang.

Simpel gezegd: het gaat om het opdelen van een bestaande woning in meerdere woningen.