Vanaf 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid. De wet open overheid (Woo) geeft iedereen het recht op informatie over bestuurlijke aangelegenheden. De gemeente maakt al veel informatie op eigen initiatief openbaar. Als u echter informatie nodig heeft die nog niet openbaar is gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

Wat is een Woo-verzoek?

Een Woo-verzoek is een verzoek om informatie aan een bestuursorgaan omtrent een beleid of de uitvoering hiervan. Het verzoek moet gaan over informatie die ergens is vastgelegd. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal zijn. Het is daarbij belangrijk om uw verzoek zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Wanneer hoort u iets?

Uw verzoek wordt binnen 4 weken afgehandeld. Heeft de gemeente meer tijd nodig? Dan kan deze termijn eenmaal met twee weken worden verlengd of als er meer tijd nodig is in overleg met u voor een langere periode.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

U kunt het verzoek zowel digitaal als per post indienen. Geef bij uw verzoek duidelijk aan welke informatie u wilt ontvangen. Via onderstaande button kunt u uw Woo-verzoek digitaal indienen.

Woo-verzoek indienen

Het is ook mogelijk om uw verzoek per post te versturen. Het postadres is:

Postbus 600
6460 AP  Kerkrade

Let op: Stuurt u het verzoek per post? Zorgt u er dan voor dat u duidelijk vermeldt dat het een Woo-verzoek betreft.

Vragen?

Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan, dan kunt u contact opnemen met één van onze juristen van het cluster rechtsbelangen via 14 045 of een e-mail sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl ter attentie van het cluster rechtsbelangen.