Verhuist u naar Nederland? Schrijf u in bij de gemeente waar u gaat wonen. 

 • Heeft u nog nooit in Nederland gewoond? Maak dan een afspraak "vestiging vanuit het buitenland". 
 • Bent u al eerder in Nederland woonachtig geweest? Maak dan een afspraak "hervestiging".

Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond.

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. 
Dit heet rechtmatig verblijf. 
Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U heeft nog niet eerder in Nederland gewoond of u heeft zich voor oktober 1994 uitgeschreven naar het buitenland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie(externe link).
 • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning. 
  Heeft u nog geen verblijfsvergunning aangevraagd? Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning(externe link) neemt u contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

 • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
 • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven(externe link) als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Afspraak maken

U moet een afspraak maken met een medewerker die belast is met de buitenlandse vestigingen naar de gemeente Kerkrade.

Maak een afspraak voor uzelf en alle gezinsleden die mee verhuizen bij de gemeente.

Dit kan via onderstaande link.

Afspraak maken

Voor nadere informatie of aan te leveren documenten voor uw aanmelding kunt u gebruik maken van het e-mailadres vestigingen@kerkrade.nl

Wat heb ik nodig?

 • Een geldig reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs, verklaring van de hoofdbewoner of verhuurdersverklaring van de woning.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd(externe link) worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Hoelang duurt het?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Extra informatie

Als u geen vast woonadres heeft, vraagt u eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.

Inschrijven in Nederland voor studie of werk korter dan 4 maanden

Als u in Nederland werkt of studeert, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • U woont niet in Nederland of u woont korter dan 4 maanden in Nederland. Schrijf u in als niet-ingezetene bij 1 van de gemeenten in Nederland waar dit mogelijk is (in Limburg Heerlen of Venlo). U krijgt dan een burgerservicenummer. Dit nummer is persoonlijk en bedoeld voor het contact met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld als u in Nederland wilt werken of studeren of als u een Nederlands pensioen krijgt, maar in het buitenland woont.
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland. Schrijf u dan in als ingezetene in de gemeente waar u woont.

U kunt terecht bij de volgende RNI-gemeenten(externe link):

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag
 • Doetinchem
 • Eindhoven
 • Groningen
 • Goes
 • Heerlen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo
 • Westland
 • Zwolle

U moet zelf een afspraak maken bij een RNI-gemeente(externe link) voor inschrijving.

Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.