Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Wat is het?

De IOAW uitkering vult het inkomen van oudere, werkloze werknemers en hun partners aan tot het bijstandsniveau. De letters IOAW staan oorspronkelijk voor Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Sinds de komst van de WIA geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Door de IOAW wordt voorkomen dat sommige groepen werkloze werknemers een beroep moeten doen op bijstand.

Wanneer u een IOAW uitkering aanvraagt wordt er niet gekeken naar uw vermogen. U mag uw bezittingen zoals een eigen huis en spaargeld gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op de IOAW uitkering. Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw IOAW uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw IOAW uitkering lager.

U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een IOAW uitkering als:

  • U ná uw 50e maar vóór uw 60e jaar werkloos bent geworden en 3 maanden of langer een WW-uitkering heeft ontvangen.
  • U op of na uw 50e jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden en recht heeft gehad op een WGA-uitkering, maar na een herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard.
  • U gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering, maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, want u heeft een partner die na 31 december 1971 is geboren en u heeft géén kind dat jonger is dan 12 jaar.
  • U bereid bent een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk.
  • De echtgenoot (of de daarmee gelijkgestelde partner) bent van de hierboven beschreven personen.
  • Bent u getrouwd of woont u samen, dan moet u de uitkering samen met uw partner aanvragen.

Wat moet ik doen?

We voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van onze klanten en medewerkers. Om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, hebben wij er dan ook voor gekozen om sociale contacten in de vorm van gesprekken te beperken.

Dat geldt ook voor gesprekken die te maken hebben met een IOAW-uitkering. Indien u in aanmerking wil komen voor een IOAW-uitkering kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente Kerkrade via 14-045.

Ik heb me gemeld, wat gebeurt er dan?

De gemeente bevestigt de melding per brief en nodigt u daarbij uit voor een gesprek met een medewerker. In die uitnodiging maakt de gemeente duidelijk waar en wanneer het gesprek plaatsvindt en waarover het gesprek zal gaan. Ook geeft de gemeente informatie over de mogelijkheid om gratis hulp te krijgen.

De gemeente verzamelt alle gegevens over uw situatie die nodig zijn voor het gesprek. Als het gaat om gegevens die de gemeente niet zelf kan inzien, dan vraagt de gemeente aan u om die gegevens te leveren. Bij de uitnodiging voor het gesprek wordt duidelijk gemaakt welke gegevens dat zijn.

Na de melding en het gesprek met een medewerker van de gemeente, kunt u een aanvraag indienen volgens de regels die daarvoor gelden. De aanvraag kan schriftelijk worden ingediend met een aanvraagformulier van de gemeente. Dit aanvraagformulier krijgt u mee aan het eind van het gesprek.

Wat moet ik meenemen?

Neem altijd een legitimatiebewijs mee. Tijdens uw eerste persoonlijke gesprek met een medewerker van de gemeente krijgt u te horen welke informatie u aan de gemeente moet geven voor de aanvraag.

Hoe lang duurt het?

Als u alle informatie heeft aangeleverd krijgt u binnen 8 weken bericht. Vier weken na de aanvraag heeft u recht op een voorschot.

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Kerkrade, tel. 14 045. Of stuur een e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Meer informatie over Inkomensvoorziening oudere en gedeelthttps://www.ondernemersplein.nl/subsidie/bbz/elijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 is te vinden op de website van het Ondernemersplein