Hoe werkt het?

Vrijwilligersorganisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen op grond van de “Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017” in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie.

In het algemeen worden slechts activiteiten gesubsidieerd die georganiseerd worden door in Kerkrade gevestigde en rechtspersonen

Ten aanzien van aanvragen door categorieën van vrijwilligersorganisaties wordt door de gemeente Kerkrade het volgende onderscheid gemaakt:

  • Aanvragen voor structurele subsidies
  • Aanvragen voor incidentele subsidies

Structurele Subsidies

Aanvragen voor structurele subsidieverlening dienen voor 1 april, voorafgaand aan de nieuwe subsidieperiode, te worden ingediend bij het college.

Vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor structurele subsidie krijgen een aanvraagformulier toegestuurd.

Algemene subsidieverordening

Incidentele subsidies

De Gemeente Kerkrade kent voor het verlenen van incidentele subsidies de volgende beleidsregels, verordeningen en regelingen.

Elke subsidieregeling heeft haar eigen aanvraagprocedure.

1. Beleidsregel Activiteitensubsidie

  • Subsidiëring Activiteiten
  • Subsidiëring buurtgroeperingen
  • Subsidiering scholing en deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Beleidsregel Activiteitensubsidie

Aanvraagformulier

2. Beleidsregel subsidiëring evenementen

  • Subsidiëring evenementen

Beleidsregel Evenementensubsidie

3. Beleidsregel tegemoetkoming huisvestingskosten

  • Huisvestingskosten bij scoutingverenigingen
  • Huisvestingskosten theater Kerkrade
  • Huisvestingskosten vocale en instrumentale muziekverenigingen

Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten

4. Regeling jubileumgiften en prestatiegiften

Alle in Kerkrade gevestigde en op het gebied van welzijn werkzame niet-professionele instellingen, zijnde een rechtspersoon, kunnen van het college een extra jubileumgift of prestatiegift ontvangen

Regeling jubileumgiften en prestatiegiften

Extra informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer 14 045, Domein Burger, afdeling Beleid Werk en Welzijn of stuur een e-mail naar: gemeentehuis@kerkrade.nl.