U bent student aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs en hebt een structurele medische beperking? Door uw medische beperking kunt u naast uw studie niet werken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele studietoeslag.

Hoe werkt het?

Voorwaarden Studietoeslag.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor toekenning van de studietoeslag:

  • U bent als direct gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat naast de studie inkomsten te maken;
  • U dient studiefinanciering te ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of een tegemoetkoming krijgen op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • U mag geen recht hebben op een uitkering op grond van de Wajong.

Structureel medische beperking.
Onder een medische beperking wordt zowel een fysieke als psychische beperking verstaan. Een individuele sociale beperking valt hier echter niet onder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlenen van mantelzorg.
Of een medische beperking structureel is of niet wordt vastgesteld als er in de medische beperking geen verbetering te verwachten valt binnen een afzienbare tijd, bijvoorbeeld binnen een termijn van 3 jaar. Het kan zijn dat de gemeente na die 3 jaar om een nieuw medisch advies vraagt om te kunnen bepalen of uw situatie gewijzigd is.

Geen vermogens- en inkomensgrens.
Voor het recht op studietoeslag bestaat geen vermogensgrens meer. Ook staat inkomen in principe niet in de weg voor het recht op Studietoeslag. Wel relevant kan zijn dat iemand inkomen uit loondienst of als zelfstandige heeft. Niet zozeer vanwege dat inkomen, maar wel in verband met de beoordeling of u structureel niet in staat bent naast de studie inkomsten te verwerven. Door inkomen uit arbeid of loondienst blijkt dat u dit wel kan. 

Geen leeftijdsgrens.
Voor het recht op Studietoeslag bestaat geen leeftijdsgrens. Dit betekent dat minderjarigen recht op Studietoeslag kunnen hebben. zie daarover [verwijscode].

Uitbetaling van de Studietoeslag.
De Studietoeslag wordt per maand uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats zolang er aan de voorwaarden wordt voldaan. Er geldt dus geen uiterlijke termijn voor het toekennen van de Studietoeslag.
 

Wat moet ik meenemen?

Alle bewijsstukken die kunnen aantonen of u inkomen heeft, bijvoorbeeld uit Studiefinanciering, welke studie u volgt en een recent medisch rapport over uw (structurele) medische beperkingen.

Hoe lang duurt het?

Na het doen van de aanvraag ontvangt u binnen 8 weken schriftelijk bericht van de gemeente. 

Aanvullende informatie

Landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving :

Participatiewet, artikel 36b(externe link)