Stimuleringsregeling Kerkrade-Centrum

De Kerkraadse gemeenteraad heeft voor 2019 een budget van 50.000 euro beschikbaar gesteld om het ondernemerschap in Kerkrade Centrum te stimuleren. In 2020 is nog eens 50.000 euro beschikbaar gesteld. Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden die staan genoemd in de zogenaamde Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2019link naar pdf bestand, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal 10.000 euro per onderneming. Met deze regeling hoopt de raad een extra impuls te geven aan de kwaliteit van het winkelgebied in het centrum van de stad.

De Stimuleringsregeling is een maatregel die de kern van de stad verder moet versterken en het ondernemersklimaat in het Kerkrade Centrum moet bevorderen. De regeling houdt concreet in dat ondernemers die hun winkel willen vestigen in het vastgestelde winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum, in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage. In de Stimuleringsregeling  staat precies omschreven aan welke voorwaarden de ondernemer moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de Verordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2019. Voor het aanvragen van een financiële bijdrage kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier stimuleringsregeling 2019link naar pdf bestand

Met vragen kunnen ondernemers ook terecht bij dhr. R. Deckers van de gemeente Kerkrade, tel. 14 045.