Logo Parkstad kiest bewust

Waterklaar

De gemeente Kerkrade doet mee aan de campagne Waterklaar. Waterklaar is een samenwerking tussen de Parkstad gemeentes. Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag. Dit zorgt voor steeds meer overlast zoals riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten. Schoon regenwater wordt vervuild en belast onnodig de Waterzuivering.

Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden moeten we nu ingrijpen. Op de website Parkstad Waterklaar staan veel tips om om te gaan met de vaker voorkomende hevige neerslag.

Website Parkstad Waterklaar

Regenpijp afkoppelen

Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt waardoor het gereinigd moet worden. Als uw huis is aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel kunt u de regenpijp afkoppelen van de riolering. Het hemelwater komt dan ten goede van uw tuin en het grondwater. Voor het afkoppelen kunt u via de stimuleringsregeling 'afkoppelen hemelwater' subsidie aanvragen.

Let op: u mag pas afkoppelen zodra uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten vervolgens binnen drie maanden na subsidieverlening starten en binnen zes maanden klaar zijn.

Wat u moet weten

 • Wanneer u in een nieuwbouwwoning woont, is uw huis waarschijnlijk al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen;
 • Woont u in een gebied waar een gescheiden rioolstelsel ligt? Dan wordt eerst onderzocht of er nog regenwater is aangesloten op het vuilwaterrriool voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen;
 • Woont u in een huurhuis? Overleg eerst met de verhuurder of u mag afkoppelen;
 • Deelt u een regenpijp met uw buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt samen met uw buren een aanvraag indienen;
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd;
 • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de wijze en omvang van afkoppelen.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan door het aanmeldformulier onderaan deze pagina te downloaden, in te vullen en op te sturen.

U kunt het formulier opslaan en als bijlage sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.

Kunt u het aanmeldingsformulier niet downloaden? Dan kunt u ook een formulier ophalen bij de balie van het Stadskantoor en per post versturen naar Postbus 600 6460 AP Kerkrade.

Procedure

 • U meldt zich aan via het aanmeldformulier (per e-mail of per post)
 • Wij nemen telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis
 • Eén van onze lokale adviseurs komt bij u thuis langs voor een adviesgesprek
 • Wij beoordelen uw aanvraag
 • Wij nemen een besluit over uw aanvraag 

Na dit traject volgt eventueel de volgende procedure:

 • U maakt gebruik van de subsidieregeling
 • U voert de werkzaamheden zelf uit
 • Uw oplevergegevens worden door ons gecontroleerd
 • U ontvangt de subsidie
 • Optioneel voeren wij een controle aan huis uit

Meer informatie

U vindt de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater hieronder.