Seniorenraad Kerkrade

De Seniorenraad Kerkrade komt op voor de ouderen. De Seniorenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente, welzijns- en zorginstellingen als het gaat om de belangen van de ouderen in Kerkrade.

De Seniorenraad wil:

  • het aanbod voor ouderen optimaal afstemmen op de behoefte
  • zorgen voor een betere positie van ouderen in de Kerkraadse gemeenschap
  • zorgen voor een leefbare woonomgeving, waardoor ouderen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen
  • inspraak in toekomstig beleid

Tel.: 045-5411667

E-mail: seniorenraadkerkrade@gmail.com

Meer informatie vindt u ook op de website van de Seniorenraad