WIJ.K wil dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen. En dat ze gezond en veilig opgroeien. Liefst in hun eigen wijk.

Wat is WIJ.K?

WIJ.K is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente Kerkrade. WIJ.K organiseert activiteiten in de wijken. En we bieden hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Zo zorgen we ervoor dat de Kerkraadse jeugd gezond en veilig opgroeit in de eigen wijk. Wij.K staat voor Wijk Integrale aanpak Jeugd Kerkrade.

Meedoen met WIJ.K

Iedereen kan bij ons meedoen met leuke en leerzame activiteiten. We zijn te vinden in de jongerencentra in de wijken. Maar je kunt ons ook op andere plekken tegenkomen. Bijvoorbeeld op school, bij verenigingen en clubs, in kinderdagverblijven, op peuterspeelzalen en bij de buitenschoolse opvang. We zijn er voor alle kinderen, jongeren en gezinnen in Kerkrade!

WIJ.K ondersteunt

Als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, begeleiding en behandeling. Dat doen we zoveel mogelijk in de eigen buurt. Daar is geen verwijsbriefje voor nodig. 
Als je ons om hulp vraagt, kijken we eerst welke ondersteuning er al is in de wijk: van vereniging en club tot een leerkracht of buur waar het kind veel vertrouwen in heeft. 
Is er meer nodig? Dan kijken we met een team van verschillende professionals naar de beste oplossing voor de vraag. Want samen weten we meer dan alleen!
We helpen zo lang als dat nodig is. En ook als je het weer zelf kunt, blijven we altijd in de buurt.

Wil je meedoen of heb je ondersteuning nodig?

Je kunt bellen naar 045-54 56 351 (Impuls Kerkrade). Of kom gewoon eens langs bij één van onze jongerencentra of Wijkpunten.

Je vindt ze hier:

  • Jongerencentrum  & Wijkpunt ’t Westhoes, Anemonenstraat 16
  • Jongerencentrum The Future & Wijkpunt Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3
  • Jongerencentrum The Mix en Wijkpunt ’t Patronaat, Ursulinastraat 232
  • Jongerencentrum The Dream en Wijkpunt Socioproject, Laurastraat 10
  • Wijkpunt Firenschat, Schaesbergerstraat 25 

Wij vormen samen WIJ.K: 

Gemeente Kerkrade, Impuls Kerkrade, huisartsen, Kinder Opvang Parkstad, Lionarons GGZ, Mutsaersstichting, Scoor Jeugdhulp, Talent en Xonar.