U heeft een omgevingsvergunning op uw naam staan. Gaat deze omgevingsvergunning voor een ander persoon gelden? Dan kunt u de vergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld u heeft een vergunning aangevraagd voor een aanbouw van uw huis. Maar u gaat verhuizen voordat u begonnen bent met de verbouwing. U kunt dan de omgevingsvergunning op de naam van de nieuwe eigenaar zetten.

Hoe werkt het?

U meldt bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen. Dit doet u schriftelijk. Doe de melding minimaal een maand van tevoren.

Direct regelen

Neem contact op met de gemeente (afdeling Milieu en Bouwen).

Om een omgevingsvergunning over te dragen, geeft u door:

  • de naam en het adres van degene die de vergunning nu heeft
  • de naam en het adres van degene die de vergunning moet krijgen
  • waarvoor u de omgevingsvergunning heeft (activiteit)
  • het kenmerk van de omgevingsvergunning
  • het tijdstip waarop de omgevingsvergunning moet overgaan op de andere persoon

Is de informatie op deze pagina volledig?