Onder milieuklachten worden hier verstaan klachten die betrekking hebben op constateringen van mogelijke (ernstige) verontreiniging van bodem, lucht en/of water of hinder/overlast die wordt veroorzaakt door bedrijven.

Melden klachten tijdens kantooruren

Voor het melden van milieuklachten tijdens kantooruren kunt u terecht bij de gemeente Kerkrade onder het telefoonnummer: 14 045.

Melden klachten buiten kantooruren

Voor het melden van milieuklachten buiten kantooruren (op maandag t/m donderdag tussen 16.30 en 08.30 uur en in het weekend van vrijdag 12.30 uur tot maandag 08.30 uur) kunt u terecht bij de Milieuklachtentelefoon van de Provincie Limburg: 0031857736983.

Het meldpunt zal urgente klachten direct aan de voor de gemeente Kerkrade werkende piketdienst doorgeven. Niet-urgente milieuklachten worden door het meldpunt aan het begin van iedere werkdag aan de gemeente Kerkrade doorgegeven.

Alleen voor milieuklachten

Het is niet de bedoeling dat het bovenstaande meldpunt van de Provincie Limburg wordt gebruikt voor klachten over losliggende trottoirtegels, ongedierte, hondenpoep, de te hard spelende radio van de buurman, defecte straatlantaarns enzovoort. Voor dit soort klachten kunt u terecht bij de gemeente Kerkrade via het algemene telefoonnummer 14 045.