Wordt u ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Vul dan het formulier discriminatie melden(externe link) in op de website www.advlimburg.nl(externe link) van Antidiscriminatievoorziening Limburg. Anoniem melden kan ook!

Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg).

U kunt bij de ADV Limburg terecht voor advies of bijstand als u zich gediscrimineerd voelt of als u vindt dat anderen gediscrimineerd worden. Verder registreren zij meldingen van disciminatieklachten. De ADV Limburg heeft namelijk als taak om onder andere voor Kerkrade onafhankelijke bijstand te verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun klachten betreffende onderscheid als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling en het Burgerlijk Wetboek of discriminatie als bedoeld in het Wetboek van strafrecht.

Contact

De contactgegevens van ADV Limburg(externe link) vindt u ook op hun site.