Wordt u ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Vul dan het formulier discriminatie melden(externe link) in op de website van Discriminatie.nl Limburg (externe link)

Melden kan ook anoniem.

Discriminatie.nl Limburg

de tekst discriminatie.nl Limburg Voor de tekst staat een beeldmerk dat bestaat uit een zwarte lijntekening.

Discriminatie.nl Limburg voert voor bijna alle Limburgse gemeenten de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen uit.

Dat betekent dat iedereen die zich gediscrimineerd voelt – op welke grond dan ook – zich bij hen kan melden.(externe link) 

Discriminatie.nl Limburg behandelt niet alleen klachten over discriminatie, maar registreert deze ook en verwerkt ze, anoniem, in rapportages. De jaarlijkse rapportage gaat naar de gemeenten in Limburg waarvoor zij werken zodat zij weten hoe het ervoor staat met de discriminatie in hun gemeente. Zoals:  welke groepen mensen worden gediscrimineerd en op welke grond worden zij het meeste gediscrimineerd? Bijvoorbeeld op grond van handicap en chronische ziekte of op grond van herkomst.

Allemaal belangrijke informatie; want hiermee kunnen wij als gemeenten ons beleid bepalen of bijstellen. De verantwoordelijke minister ontvangt ook de rapportage.

Tenslotte verzorgt Discriminatie.nl Limburg ook trainingen en voorlichtingen. Op scholen, bij bedrijven, bij maatschappelijke organisaties: overal waar dat gewenst en zinvol is.

Contact

Discriminatie.nl Limburg(externe link)

Boschstraat 21A, 6211 AS Maastricht

Tel: 043-3218489
E-mail: limburg@discriminatie.nl