Geregistreerde mantelzorgers kunnen onder bepaalde voorwaarden een parkeervergunning aanvragen. Met dit zogenoemde mantelzorgersvignet kan tegen een gereduceerd tarief geparkeerd worden bij de woning van de persoon waaraan mantelzorg verleend wordt.

Hoe werkt het?

U kunt het hiervoor bestemde aanvraagformulier gebruiken

Is de informatie op deze pagina volledig?