Jaarlijks toetst het college de lokale luchtkwaliteit aan de normen uit de 'Wet luchtkwaliteit'. De wijze waarop de toetsing gebeurt, wordt door de wet voorgeschreven. Op basis van verkeersgegevens wordt conform het landelijk hiertoe beschikbaar gestelde rekenmodel de luchtkwaliteit berekend en getoetst aan de normen.

Er vinden dus geen feitelijke luchtmetingen plaats. Reden hiervoor is dat deze metingen moeilijk zodanig adequaat zijn uit te voeren dat hiermee betrouwbare gegevens verkregen worden. De Wet luchtkwaliteit voorziet er derhalve in dat de luchtkwaliteit in de regel middels berekeningen (die aan bepaalde eisen moeten voldoen) bepaald wordt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Kenniscentrum Infomil(externe link)

Voor vragen over de luchtkwaliteit in Kerkrade kunt u terecht bij de afdeling Milieu & Bouwen van de gemeente Kerkrade via telefoonnummer 14-045 of via gemeentehuis@kerkrade.nl