Wat is het?

De verordening van Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan vanwege bijvoorbeeld ziekte, een structurele handicap of omdat de dichtstbijzijnde toepasselijke school te ver weg is.

De gemeente bepaalt aan de hand van de Verordening Gemeente Kerkrade 2014 of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer en welk soort vervoersvoorziening er wordt toegekend.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer zijn onder andere:

 • Uw kind kan door een structurele handicap niet of niet zelfstandig (dus met begeleiding) naar school reizen;
 • De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toepasselijke school (voor basisonderwijs geldt een kilometergrens van 6km en voor overig onderwijs 2 km);
 • De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind en het gezin.

Werk of het ontbreken van een sociaal netwerk is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.

Wanneer u een aanvraag doet en deze is goedgekeurd komt uw kind in aanmerking voor een vervoersvoorziening. De soort vergoeding is afhankelijk van o.a. de leeftijd, de afstand tot de school en de beperking van het kind.

Dit is opvolgend:

 1. Een vergoeding voor de fiets of openbaar vervoer, indien nodig ook voor een begeleider;
 2. Een km vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van het kind;
 3. Het zorgen voor aangepast vervoer of gemeentelijk busvervoer.

Wat moet ik doen?

Indien u een aanvraag wilt doen voor leerlingenvervoer kunt u het aanvraagformulier invullen en opsturen of afgeven bij de centrale balie van de gemeente Kerkrade (Markt 33).

Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • adres van de aanvrager, het kind en de school;
 • burgerservicenummer van het kind;
 • banknummer (IBAN);
 • informatie over gezinssamenstelling
 • de Toelatingsverklaring (TLV)
 • indien aanwezig verklaringen van deskundigen (vooral bij een aanvraag voor aangepast vervoer)

Als u een beschikking ontvangen heeft voor een km vergoeding, kunt u middels onderstaand formulier maandelijks een declaratie indienen voor de gereden kilometers (zie formulieren).

Wat kost het?

Als uw kind vervoer nodig heeft naar een school voor regulier basisonderwijs kan de gemeente vragen om een eigen bijdrage, het zogenaamde drempelbedrag. Dit hangt af van het gezamenlijk gezinsinkomen. Als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs (zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs) meer dan 20km bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag (zie artikel 15 van de Verordening).

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt. Als er nog aanvullende gegevens opgevraagd worden of de aanvraag niet compleet is, kan deze termijn nog met 4 weken verlengd worden. Als de aanvraag binnen deze tijd niet volledig is aangeleverd kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

Bezwaarschriften dienen ingediend te worden bij:

Gemeente Kerkradet.a.v. de secretaris van de Centrale BezwaarschriftencommissiePostbus 6006460 AP Kerkrade