De Verordening Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan vanwege bijvoorbeeld ziekte, een structureel handicap of omdat de school te ver weg is.

De gemeente bepaalt aan de hand van de Verordening of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer en welk soort vervoersvoorziening er wordt toegekend.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer zijn onder andere:

 • uw kind kan door een structurele handicap niet of niet zelfstandig (dus met begeleiding) naar school reizen;
 • de afstand tussen uw woning en de school (voor basisonderwijs geldt een kilometergrens van 6 km en voor de overige soorten onderwijs 2 km);
 • de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind en het gezin.

Wanneer u een aanvraag doet en deze is goedgekeurd, komt uw kind in aanmerking voor een vervoersvoorziening. De soort vergoeding is afhankelijk van o.a. de leeftijd, de afstand tot de school en de beperking van het kind.

Dit kan zijn:

 • Een vergoeding voor de fiets of openbaar vervoer, indien nodig ook voor een begeleider;
 • het zorgen voor aangepast vervoer of gemeentelijk busvervoer
 • een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van het kind. 

Direct regelen

Indien u een aanvraag wilt doen voor leerlingenvervoer kunt u het aanvraagformulier (pdf, 206 kB) invullen en opsturen of afgeven bij de centrale balie van de gemeente Kerkrade (Markt 33).

Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • adres van de aanvrager, het kind en de school;
 • burgerservicenummer van het kind;
 • banknummer (IBAN);
 • informatie over gezinssamenstelling
 • de Toelatingsverklaring (TLV)
 • soms verklaringen van deskundigen (vooral bij een aanvraag voor aangepast vervoer)

Een aanvraag voor kilometervergoeding kunt u doen via een speciaal declaratieformulier. Voor het schooljaar 2023/2024 vindt u hier ook het aanvraagformulier en declaratieformulier.

Formulieren:

Wat kost het?

Als uw kind vervoer nodig heeft naar een school voor basisonderwijs, kan de gemeente vragen om een eigen bijdrage, het zogenaamde drempelbedrag. Dit hangt af van het gezamenlijk gezinsinkomen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezwaarschriften dienen ingediend te worden bij:

Gemeente Kerkrade
t.a.v. de secretaris van de Centrale Bezwaarschriftencommissie
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Is de informatie op deze pagina volledig?