Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de wijze waarop u te woord bent gestaan door een ambtenaar dan wel over de wijze waarop uw vragen zijn beantwoord.

Wat moet ik doen?

Mondeling een klacht indienen

Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) kunt u uw klacht/melding mondeling doorgeven aan Klant Contact Centrum (KCC) via het algemeen telefoonnummer 14 045. Uw klacht wordt dan mondeling afgehandeld.

Schriftelijk een klacht indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Stuur uw klacht per post naar:

Gemeente Kerkrade
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Daarna krijgt u bericht van de gemeente. 

Online een klacht indienen

Voor deze aanvraag heeft kunt u inloggen met uw naam en e-mailadres(particulier) of met E-herkenning (bedrijven/organisaties).

Klacht indienen

Bent u het niet eens met de afdoening van de klacht door de gemeente?

Dan kunt u een oordeel vragen aan de onafhankelijke ombudscommissie van de gemeente Kerkrade, de klachtenkamer van de Centrale Bezwaarschriften-en Klachtencommissie.p/a Postbus 6006460 AP Kerkrade

De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over de gemeente Kerkrade.

Hoe lang duurt het?

De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.

Indien u de klacht heeft doorgeleid naar de klachtenkamer krijgt u van hen bericht over de voortgang van de klacht.